NIP 566-000-45-73,

REGON 130013128,

 

Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000076983.

 

Kapitał rejestrowy wpłacony 104.200,00 zł